Kontakt

Matthias Razum

Matthias Razum
Leiter Teilbereich e-Research

Tel.: +49 7247 808 457
matthias.razum(at)remove-this.fiz-karlsruhe(dot)de